PENSEJARAHAN KEDAH TUA: SATU KRITIKAN SUMBER DAN TAFSIRAN (ANCIENT KEDAH HISTORY: A CRITIQUE OF SOURCE AND INTERPRETATION)

Type
Book
ISBN 10
9670764300 
ISBN 13
9789670764306 
Category
Unknown  [ Browse Items ]
Publication Year
2019 
Pages
157 
Description
This book is written in Malay. It describes the history of ancient Kedah, Malaysia in terms of sources and interpretation. Buku ini menyajikan enam bab yang merangkumi keseluruhan aspek pensejarahan Kedah Tua yang telah dikaji oleh pengkaji terdahulu. Bab 1 akan menerangkan secara ringkas keseluruhan kandungan buku ini serta skop-skop menarik yang terkandung menerusi semua bahagian dalam buku ini. Bab 2 akan mengupas mengenai pensejarahan Asia Tenggara. Bab 3 akan memfokuskan kepada pendekatan yang digunakan dalam kajian oleh pengkaji terdahulu dalam mengkaji pensejarahan Kedah Tua dari aspek sumber, politik, sosiobudaya, penempatan dan kronologi sejarah Kedah Tua. Bab 4 membahaskan isu-isu dari aspek kronologi, interprestasi terhadap status politik Kedah Tua, kebudayaan awalnya dan struktur ekonominya. Bab 5 membincangkan isu lain yang memerlukan kajian lebih konkrit untuk menghuraikannya seperti isu dinamika sosial dan juga kronologi sejarah Kedah Tua menerusi analisis dan kritikan yang telah diperoleh oleh pengkaji terdahulu. Bab 6 akan menyimpulkan kesemua aspek yang telah dibincangkan dalam mengkaji pensejarahan Kedah Tua. - from Amzon 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.