New Arrivals

Page 7 of 10

  Title Copies
BIOGRAFI IMAM MAZHAB EMPAT : HANAFI, MALIKI, SYAFIE, HANBALI 
Year: 1986 
Call No: Rack 44 
Realiti kehidupan 
Year: 2006 
Call No: Rack 03 
Sulalat al-salatin ya'ni perteturun segala raja-raja (sejarah melayu) 
Edition: Cetakan pertama 
Year: 2009 
ISBN 13: 9789834600730 
Call No: Rack 57 
Strategi Kakitangan Dajjal Menghancurkan Islam 
Year: 2015 
ISBN 13: 9789675391378 
Call No: Rack 45 
KOMRAD BERTOPENG 
Edition: Cetakan pertama 
Year: 1982 
Call No: Rack 33 
POKOK-POKOK PENGETAHUAN ADAT ALAM MINANGKABAU 
Edition: Cet. 6., revisi 2 
Year: 1994 
ISBN: 9795143611 
ISBN 13: 9789795143611 
Call No: Rack 36 
MEMBINA SEMANGAT POSITIF 
Edition: Cetakan ketiga 
Year: 2001 
ISBN: 9836224831 
Call No: Rack 37 
Taliban: The Story of the Afghan Warlords 
Year: 2001 
ISBN: 0330492217 
ISBN 13: 9780330492218 
Call No: Rack 5 
KUMPULAN CERITA AJAIB, ANEH DAN MENCUIT HATI 
Edition: First edition 
Year: 1997 
ISBN: 9830461696 
Call No: Rack 76 
AL-AHKAM JILID 3 UNDANG-UNDANG HARTA DALAM ISLAM  
Edition: First edition 
Year: 1991 
ISBN: 9836216405 
Call No: Rack 9